هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

ESFAHAN TableTennis

◄ اطلاعیه ►

تقویم مسابقات در سال 1402
ادامه »

اخبار ویژه پینگ پنگ

پینگ پنگ اصفهان

◄ سخن روز ►

خرگوش
بیشتر »
اعضا هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
مهدی تکابی

 
رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
andro_takabi@yahoo.com

 
رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
اصغر مزروعی

 
دبیر هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

 
دبیر هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
منصوره رضائی بادافشانی

 
نایب رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان
m_r4177@yahoo.com

 
نایب رئیس هیأت
احسان امید

 
مدیر امور سازمان لیگ و رنکینگ

 
احمدرضا طغرلیان

 
رئیس کمیته مربیان

 
حمید نوری

 
مسئول کمیته داوران و مسابقات آقایان

 
فاطمه رجبی

 
مسئول کمیته مربیان بانوان

 
محمدرضا حاتمی

 
مسئول کمیته مربیان آقایان

 
محمدرضا حسینی

 
مسئول کمیته استعدادیابی آقایان

 
ناهید شیروانی

 
رئیس دپارتمان آموزش

 
نسرین ذکایی

 
مسئول کمیته داوران و مسابقات بانوان