هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

ESFAHAN TableTennis

◄ اطلاعیه ►

تقویم مسابقات سال 1398
ادامه »

اخبار ویژه پینگ پنگ

پینگ پنگ اصفهان

◄ سخن روز ►

خرگوش
بیشتر »
اعضا هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
مهدی تکابی

 
رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
andro_takabi@yahoo.com

 
رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
اصغر مزروعی

 
دبیر هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

 
دبیر هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
منصوره رضائی بادافشانی

 
نایب رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان
m_r4177@yahoo.com

 
نایب رئیس هیأت و مدیر امور آموزش
احسان امید

 
مدیر امور سازمان لیگ و رنکینگ

 
احمدرضا طغرلیان

 
رئیس کمیته مربیان

 
جواد آذرگون

 
مدیر امور شهرستان ها

 
امیرحسین زمانی

 
مدیر تشریفات

 
حسین فهامی

 
رئیس کمیته پیشکسوتان