هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

ESFAHAN TableTennis

◄ اطلاعیه ►

تقویم مسابقات در سال 1402
ادامه »
► آخرین اخبار ◄
» چهارشنبه 15 آذر 1402  4:10 PM
----------------------------
» چهارشنبه 15 آذر 1402  4:07 PM
----------------------------
» چهارشنبه 15 آذر 1402  4:00 PM
----------------------------
» سه شنبه 14 آذر 1402  2:30 PM
----------------------------
» سه شنبه 14 آذر 1402  1:50 PM
----------------------------
» دوشنبه 13 آذر 1402  4:19 PM
----------------------------
» دوشنبه 13 آذر 1402  4:16 PM
----------------------------
» یکشنبه 12 آذر 1402  3:55 PM
----------------------------
» جمعه 10 آذر 1402  8:59 PM
----------------------------
» پنج شنبه 9 آذر 1402  12:02 PM
----------------------------
دریافت فایل
تقویم
تقویم مسابقات منطقه هشت کشور - سال 1402
دریافت فایل File Size: 0.06 MB
تقویم مسابقات هیأت تنیس روی میز استان اصفهان - سال 1402
دریافت فایل File Size: 0.06 MB
برنامه مسابقات هیأت تنیس روی میز استان اصفهان و منطقه هشت کشور تا پایان شهریور 1401
دریافت فایل File Size: 0.10 MB
تقویم مسابقات منطقه هشت کشور تا پایان شهریور 1401
دریافت فایل File Size: 0.09 MB
تقویم مسابقات هیأت تنیس روی میز استان اصفهان تا پایان شهریور 1401
دریافت فایل File Size: 0.10 MB
تقویم مسابقات منطقه هشت کشور - مهر لغایت آذر ماه 1400
دریافت فایل File Size: 0.10 MB
تقویم مسابقات استان اصفهان - مهر لغایت دی ماه 1400
دریافت فایل File Size: 0.11 MB
تقویم سال 1398
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
تقویم سال 1397
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
تقویم سال 1396
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
تقویم سال 1395
دریافت فایل File Size: 0.66 MB
تقویم بانوان کشور سال 94
دریافت فایل File Size: 0.08 MB
تقویم آقایان کشور سال 94
دریافت فایل File Size: 0.08 MB
تقویم داخلی استان 94
دریافت فایل File Size: 0.38 MB
تقویم داخلی استان 93
دریافت فایل File Size: 0.18 MB
تقویم سال 92 آقایان استان اصفهان
دریافت فایل File Size: 2.12 MB
تقویم سال 92 بانوان استان اصفهان
دریافت فایل File Size: 1.99 MB
تقویم سال 92 کشور
دریافت فایل File Size: 0.10 MB