هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

ESFAHAN TableTennis

◄ اطلاعیه ►

تقویم مسابقات در سال 1402
ادامه »
► آخرین اخبار ◄
» یکشنبه 26 فروردین 1403  4:10 PM
----------------------------
» یکشنبه 19 فروردین 1403  1:32 PM
----------------------------
» شنبه 18 فروردین 1403  12:16 PM
----------------------------
» جمعه 10 فروردین 1403  12:09 AM
----------------------------
» یکشنبه 27 اسفند 1402  1:18 PM
----------------------------
» یکشنبه 27 اسفند 1402  1:00 PM
----------------------------
» پنج شنبه 17 اسفند 1402  11:47 PM
----------------------------
» جمعه 20 بهمن 1402  10:24 PM
----------------------------
» سه شنبه 10 بهمن 1402  4:21 PM
----------------------------
» سه شنبه 3 بهمن 1402  1:07 PM
----------------------------
اخبار تنیس روی میز
جمعه 22 دی 1402  8:49 PM
اولین دوره مسابقات همگانی جام سلامت با حمایت گروه صنعتی گلرنگ با شناخت نفرات برتر به پایان رسید
اولین دوره مسابقات همگانی جام سلامت با حمایت گروه صنعتی گلرنگ با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش سایت هیأت تنیس روی میز استان اصفهان، اولین دوره مسابقات همگانی جام سلامت با حمایت گروه صنعتی گلرنگ با شناخت نفرات برتر در استان اصفهان به پایان رسید.

در بخش زیر ۴۰ سال که با حضور بازیکنان شهرستان های استان اصفهان در یک جدول حذفی برگزار گردید پس از انجام ۱۱۱ مسابقه نتایج ذیل بدست آمد.

مقام اول: علی رسائیان 
مقام دوم: رامین طغرلیان
مقام سوم مشترک: اميرحسين خیرانی 
مقام سوم مشترک: سیدعلی میراحمدی
مقام پنجم: امیرعلی اسماعیلیان 
مقام ششم: مهدی زمانی
مقام هفتم: مصطفی میرسامی
مقام هشتم: مبین امیری

در بخش بالای ۴۰ سال که با حضور بازیکنان شهرستان های استان اصفهان در یک جدول حذفی برگزار گردید پس از انجام ۶۷ مسابقه نتایج ذیل بدست آمد.

مقام اول: محسن سرائیان 
مقام دوم: مجید ابراهیمیان 
مقام سوم مشترک: حسین رئیسی 
مقام سوم مشترک: محسن مقدسی
مقام پنجم: محمد ابراهیمیان 
مقام ششم: علی سهراب بهشتی
مقام هفتم: علیرضا مولوی
مقام هشتم: اکبر جان نثاری